همین امروز استخراج ارز های دیجیتال را شروع کنید!

تنها کافی است قدرت استخراج مورد نظر خود را انتخاب کنید و در عرض چند دقیقه به جمع ماینر ها بپیوندید

1 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=1 TH/s

85 USD

23,247,500 IRR

0.0017808961385562 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00000696 BTC
 • استخراج روزانه
  0.3321923088 USD
3 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash power = 3 TH/s

250 USD

68,375,000 IRR

0.005237929819283 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00002088 BTC
 • استخراج روزانه
  0.9965769264 USD
5 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=5 TH/s

417 USD

114,049,500 IRR

0.0087368669385641 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00003480 BTC
 • استخراج روزانه
  1.660961544 USD
7 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=7 TH/s

584 USD

159,724,000 IRR

0.012235804057845 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00004872 BTC
 • استخراج روزانه
  2.3253461616 USD
9 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

9 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

0 USD

0 IRR

0 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00006264 BTC
 • استخراج روزانه
  2.9897307792 USD
10 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=10 TH/s

830 USD

227,005,000 IRR

0.01738992700002 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00006960 BTC
 • استخراج روزانه
  3.321923088 USD
25 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=25 TH/s

2,062 USD

563,957,000 IRR

0.043202445149447 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00017400 BTC
 • استخراج روزانه
  8.30480772 USD
35 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash power=35 TH/s

2,835 USD

775,372,500 IRR

0.05939812415067 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00024360 BTC
 • استخراج روزانه
  11.626730808 USD
50 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=50 TH/s

4,050 USD

1,107,675,000 IRR

0.084854463072385 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00034800 BTC
 • استخراج روزانه
  16.60961544 USD
70 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=70 TH/s

5,600 USD

1,531,600,000 IRR

0.11732962795194 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00048720 BTC
 • استخراج روزانه
  23.253461616 USD
100 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

HashPower=100 TH/s

8,000 USD

2,188,000,000 IRR

0.16761375421706 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00069600 BTC
 • استخراج روزانه
  33.21923088 USD
سرویس اختصاصی مورد نیاز شما

سرویس اختصاصی

خرید سرویس دلخواه

سرویس دلخواه خود را اینجا سفارش بدید. کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.

مورد نیازTH/s
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  پس از استعلام اعلام میگردد BTC
 • استخراج روزانه
  پس از استعلام اعلام میگردد USD