همین امروز استخراج ارز های دیجیتال را شروع کنید!

تنها کافی است قدرت استخراج مورد نظر خود را انتخاب کنید و در عرض چند دقیقه به جمع ماینر ها بپیوندید

1 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=1 TH/s

85 USD

19,252,500 IRR

0.0016906846656293 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00000653 BTC
 • استخراج روزانه
  0.3282989497 USD
3 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash power = 3 TH/s

250 USD

56,625,000 IRR

0.0049726019577333 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00001959 BTC
 • استخراج روزانه
  0.9848968491 USD
5 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=5 TH/s

417 USD

94,450,500 IRR

0.0082943000654991 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00003265 BTC
 • استخراج روزانه
  1.6414947485 USD
7 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=7 TH/s

584 USD

132,276,000 IRR

0.011615998173265 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00004571 BTC
 • استخراج روزانه
  2.2980926479 USD
10 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=10 TH/s

830 USD

187,995,000 IRR

0.016509038499674 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00006530 BTC
 • استخراج روزانه
  3.282989497 USD
25 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=25 TH/s

2,062 USD

467,043,000 IRR

0.041014020947384 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00016325 BTC
 • استخراج روزانه
  8.2074737425 USD
35 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash power=35 TH/s

2,835 USD

642,127,500 IRR

0.056389306200695 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00022855 BTC
 • استخراج روزانه
  11.4904632395 USD
50 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=50 TH/s

4,050 USD

917,325,000 IRR

0.080556151715279 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00032650 BTC
 • استخراج روزانه
  16.414947485 USD
70 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

Hash Power=70 TH/s

5,600 USD

1,268,400,000 IRR

0.11138628385323 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00045710 BTC
 • استخراج روزانه
  22.980926479 USD
100 تراهش بر ثانیه قدرت استخراج

HashPower=100 TH/s

8,000 USD

1,812,000,000 IRR

0.15912326264747 BTC

بدون هزینه نگهداری
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  0.00065300 BTC
 • استخراج روزانه
  32.82989497 USD
سرویس اختصاصی مورد نیاز شما

سرویس اختصاصی

خرید سرویس دلخواه

سرویس دلخواه خود را اینجا سفارش بدید. کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.

مورد نیازTH/s
 • دوره سی ماه استخراج
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه نگهداری رایگان
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه
  پس از استعلام اعلام میگردد BTC
 • استخراج روزانه
  پس از استعلام اعلام میگردد USD