سختی شبکه چطور روی درآمد شما تاثیر میگذارد؟

11 شهریور 1399

سختی شبکه بیت کوین هروز متفاوت از روز دیگر است و این برای ماینرها یک مزیت بزرگ است چون از تغییرات آن کسب درآمد میکنند. به جمع ماینرهای ماخ هش بپیوندید و از سرمایه گذاری بدون ریسک ماینینگ لذت ببرید
اطلاعات بیشتر